Väärtused

Väärtuspõhisest juhtimisest räägib üha rohkem organisatsioone ja paljude ettevõtete kodulehekülgedel on kirjas nende põhiväärtused. 

Samas on üsna tavaline ka olukord, kus organisatsiooni kuuluvad inimesed tegelikult ei tea organisatsiooni väljakuulutatud väärtusi või seda, kuidas on need väärtused seotud nende igapäevatööga. Tegevus ja väärtused peavad aga ühilduma, kui tahetakse saavutada strateegilisi eesmärke või organisatsiooniliikmete toetust laiaulatuslikes muutustes.

Väärtuste Päev on seminar, mille käigus tegeletakse süvitsi organisatsiooni väärtustega ja nende peegeldustega töös. Sõltuvalt organisatsioonist ja vajadustest võib fookus olla:

 • Väärtuste defineerimisel ja sõnastamisel
 • Väärtuste viimisel töötajateni
 • Väärtuste ühtlustamisel organisatsiooni eri osade või üksikisikute ja organisatsiooni vahel
 • Väärtuste arendamisel või muutmisel
 • väärtusvastuoludel, väärtuste hierarhial
 • Väärtuste tegevusliku tähenduse selgitamisel, näiteks:
  • väärtused ja värbamine
  • väärtuspõhine sisseelamisprogramm uuele töötajale
  • väärtused ja teenindusstandardid
  • väärtused ja juhtimisotsused
  • väärtused ja sisekommunikatsioon
  • väärtused turvalisuse kujundajana muudatuste ajal
  • väärtused organisatsiooni kultuuri indikaatoritena
  • jms.

Seminar viiakse läbi 1-3 konsultandi juhtimisel ja ehkki Väärtuste Päev viitab ühele päevale, võib seminari kestus olla 4-tunnist (pool päeva) kuni 2 päevani. Võimalik on korraldada seminaride sarju.

Meetodite valikul lähtume organisatsiooni hetkeolukorrast ja vajadustest. Peamised tööviisid on erinevad väärtuste analüüsiharjutused, ajurünnakud, grupitööd ja rühmaarutelud.