Supervisioon

Mõistest

 • supervisiooni eesmärgiks on hoida inimesi heas töötegemise vormis
 • tegemist on nõustamismeetodiga kindlustamaks ja parandamaks töö kvaliteeti
 • professionaalne superviisor aitab superviseerivatel süstemaatiliselt peegeldada oma tööalast käitumist

Eesmärgid on kovisiooniga sarnased ja osalt sügavamalt isiksusliku arenguga seotud

 • aidata leida uusi lahendusi keerukates tööalastes olukordades
 • aidata vabaneda kogunenud pingetest
 • aidata teadvustada oma õnnestumiste ja ebaõnnestumiste tagamaid ning põhjusi
 • aidata leida oma piiranguid ja kavandada viise nende ületamiseks
 • (grupisupervisiooni puhul) aidata suurendada meeskonna ühtsust, vastastikust toetust ja võtmetegevuste tegemise tõenäosust

Superviisori roll on sarnane mentori omale (ta on autoriteet, väljakutsuja, toetaja, nõustaja, mudeldaja).

SELF II rakendab juba aastaid supervisiooni ja kovisiooni oma meeskonnas (eraldi koolitajatele, konsultantidele ja koordinaatoritele). Mitmetel meie konsultantidel on supervisiooni läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon. Oleme valmis läbi viima supervisioone või konsulteerima kliente supervisioonisüsteemi käivitamisel.

Konsultatsiooniteenus kombineeritud kovisiooni-supervisioonisüsteemi loomiseks sisaldab näiteks

I etapp – supervisiooni-kovisiooni grupi käivitamine.
Võiks toimuda soovitavalt väljasõiduga 1,5-päevase seminari vormis.

Eesmärgid

 • leppida kokku tegevuse eesmärgid, sõlmida nende saavutamiseks vajalikud kokkulepped
 • demonstreerida praktiliste harjutuste (sh tegevuslike meetodite kasutamise) abil supervisioonist ja kovisioonist tuleneda võivat kasu ning kujundada grupiusalduse alused
 • omandada peamised protseduurid ja mõned meetodid iseseisvaks jätkamiseks

II etapp – kovisioonigrupp tegutseb üldjuhul iseseisvalt (nt. 3-4 tunniste sessioonides igal 3ndal nädalal), orienteeruvalt korra paari kuu jooksul osaleb kokkulepitud ajal superviisor, kelle ülesandeks on

 • (vastavalt vajadusele) grupis toimuva ja/või grupiliikmete tõstatatud probleemide supervisioon
 • lisameetodite õpetamine grupi tegevuse, tõhususe tõstmiseks

Soovitavalt võiks superviisor osaleda teisel kokkusaamisel (pärast esimest iseseisvat kovisioonisessiooni).