Arenguvestlused

Arenguvestlus on sobivaim meetod tippjuhtide täiendavaks psühholoogiliseks ettevalmistuseks arenguvestluste läbiviimiseks keskjuhtidega ja arenguvestluste süsteemi käivitamiseks ettevõttes.

Arenguvestlus aitab:

  • arenguvestluste materjale ette valmistada
  • anda kogemust vestluste läbiviimisest
  • aitab mõtestada oma rolli firmas (sh vestluste läbiviijana)
  • saada kogemust väga heast arenguvestluse läbiviimisest
  • võimaluse kasutada saadud mudelit oma alluvate arendamisel
  • selgust luua oma arenguvajadustes ja sõnastada arengueesmärke
  • koostada personaalne arengukava

Arenguvestlus toimub töökeskse nõustamisvestluse vormis konsultandiga kokku lepitud ajal.