Karjäärinõustamine, arenguvestlused

Karjäärinõustamine on arendusmeetod inimestele, kes vajavad või soovivad süvendatult tegeleda oma karjääri planeerimisega.

Karjäärinõustamine aitab:

 • määratleda oma sobivust konkreetsesse valdkonda, juhtimistasandile või ametikohale
 • luua realistlikku arusaama oma omadustest, kompetentsidest ja võimetest
 • selgitada välja oma eeldused ja huvi tulevase või olemasoleva ametikoha suhtes
 • suurendada või avastada alternatiivseid tegutsemisvariante
 • leida uusi rakendusvõimalusi
 • saada teadlikumaks isiklikest arenguvajadustest

Karjäärinõustamine toimub töökesksete nõustamisvestluste vormis, millele eelneb ka personaalne hindamine (üldvõimekuse- ja isiksuse omaduste testid, rollimängud jm).

Vestlused viib läbi konsultant kokku lepitud regulaarsusega.

Arenguvestlus on sobivaim meetod tippjuhtide täiendavaks psühholoogiliseks ettevalmistuseks arenguvestluste läbiviimiseks keskjuhtidega ja arenguvestluste süsteemi käivitamiseks ettevõttes.

Arenguvestlus aitab:

 • arenguvestluste materjale ette valmistada
 • anda kogemust vestluste läbiviimisest
 • aitab mõtestada oma rolli firmas (sh vestluste läbiviijana)
 • saada kogemust väga heast arenguvestluse läbiviimisest
 • võimaluse kasutada saadud mudelit oma alluvate arendamisel
 • selgust luua oma arenguvajadustes ja sõnastada arengueesmärke
 • koostada personaalne arengukava

Arenguvestlus toimub töökeskse nõustamisvestluse vormis konsultandiga kokku lepitud ajal.