MEESKONNATREENING, KOOSTÖÖTREENING

Traditsiooniliselt pakume

 • meeskonna hetkeolukorra eelnev analüüs ja enesediagnostika
 • kõigi kaasamine koostöö arendamisse
 • ühise tõe loomine olukorra ja arenguperspektiivide osas
 • koostöötegevused ja neist õppimine analüüsi ja tagasiside kaudu
 • omavaheline suhete uurimine ja arendamine (sotsiomeetria)
 • rollijaotuse selgitamine
 • arenguplaani loomine tulevikuks, arvestades grupidünaamika seaduspärasusi


Uuemat 

 • Vahendid meeskondade ja koostöö hetkeolukorra hindamiseks (ringmudel, suhete aatom, tippmeeskonna eneseanalüüsiküsimustik jt)
 • spetsiaalsed metoodikad tööks meeskondade muutumisvalmidusega ja/või konkreetseteks muudatusteks valmistumiseks
 • oskusteave ja rahvusvaheline kogemus tööks professionaalsete teenuste firmade, start-up'ide ning hajameeskondadega arvestades nende eripära
 • kaugjuhtimine kui hajameeskondade koostöö eeldus, suhete kujundamine, motiveerimine, kokkulepete sõlmimine ja vastuolude käsitlemine
 • rahvusvahelised koostööpartnerid, võimalus koolitusi mitmetes riikides läbi viia emakeeles
 • Konfliktide vahendamine, lepitamine


Juhtiv koolitaja Karin Hango


Meeskonna- ja koostöötreeningute tulemusena suureneb osalejate motivatsioon ja koostöövalmidus, selginevad ootused üksteise suhtes, täienevad koostööoskused, suureneb  omavaheline usaldus, ühtsustunne, toimivuse tunne (keskendume konkreetse meeskonna jaoks olulisimale neist).


Teemad:

 • Sissejuhatus: koostöö ja selle kujunemine, omavahelised suhted (sotsiomeetria), grupi EQ
 • Eesmärgid ja prioriteedid, koostöö olulisus, meeskonna reservid ja kasvuruum.
 • Meeskonna struktuur ja tööalased rollid, ootused üksteise suhtes
 • Suhete kujundamine, probleemide ja konfliktide ennetamine ja lahendamine 
 • Koostöötreening
- koostööprintsiipide järgimine 
- produktiivsed ja vähem produktiivsed rollid grupis (teooria, näidised, arutelu)
 • Kokkulepped koostöö seisukohalt olulistes valdkondades


Koolituse kestus enamasti 2 päeva, soovitavalt jätkupäev või jätkukursus umbes pool aastat hiljem (sõlmitud kokkulepete täpsustamiseks ja koostööoskuste lihvimiseks).

Grupi suurus 7-16 (20) inimest. Osalejad saavad komplekti õppematerjale.


Tellimiseks sisekoolitusena.