JUHTIMISKOOLITUSED

Traditsiooniliselt pakume

  • võimalus arendada ennast kui liidrit: oma tugevuste ja kasvuruumi teadvustamine ning oma personaalse juhtimisstiili loomine
  • koolitused ja treeningud nii mõjutamise ja kaasamise, meeskonna juhtimise, töötajate arendamise kui muudatuste juhtimise alal
  • praktiliste juhtimissituatsioonide lahendamine väikeses grupis nii näidisjuhtumite lahendamise kui rollimängude vormis
  • vahepealsed koduülesanded, isikliku arengu eesmärgistamine ja coach'imine
  • baasteooriateks situatiivne lähenemine, käsitlus juhi autentsusest ja enesejuhtimisest kui juhtimise baasist
  • ülevaade peamistest juhtimisvaldkondadest, juhtimistegevustest ja juhi kompetentsidest ning oskustest


Uuemat 

  • täpsem eelnev olukorra analüüs (nii ettevõtte juhtimispraktikate kui personaalsete juhtimiskompetentside osas)
  • spetsiaalsed meetodid juhtide EQ arendamiseks (võistlevate pühendumiste analüüs, empaatiaharjutused jmt)
  • talendijuhtimise-keskne lähenemine
  • suurem tähelepanu järelprotsessile koolituse efekti kinnistamiseks (juhtimisalaste näidisjuhtumite supervisioon, kovisioonigruppide käivitamine)


Juhtiv koolitaja Vahur Murutar


Juhtimiskoolituse tervikprogramm koosneb kuuest 2-päevasest tsüklist. 

Koolituse mõju on sügavam ja tulemused kestvamad, kui läbitakse järjest kõik tsüklid:


I tsükkel. Suhete juhtimine - suhtlemisoskused juhitöös

Tsükleid on võimalik läbida ka eraldi kursustena. Sellisel juhul kestab kursus soovitavalt 2 + 1 päeva. See tähendab, et 2-päevasele põhikursusele võiks 3-6 nädala pärast lisanduda jätkupäev.

Põhilisteks koolitusmeetoditeks kõikides tsüklites on interaktiivsed lühiloengud, eneseanalüüsi harjutused, rollimängud, grupiarutelud ja praktilised harjutused (sealhulgas videotagasisidega harjutused). Osalejad saavad koduülesandeid oskuste kinnistamiseks koolitusjärgsel perioodil.

Õppematerjalid kõigile kursuslastele. Iga tsükli lõpetajatele tunnistus.

Grupis 7-12 inimest.

Lisaks loetletud tsüklitele korraldame juhtimiskursusi ka mitmetel kitsamatel teemadel, nt delegeerimine, arenguvestluste läbiviimine, eesmärgistamine, otsustamine, juhendamine, intervjueerimine, kompetentside kasutamine, nõupidamiste juhtimine. 


Tellimiseks sisekoolitusena.