Coaching

Coaching´u koolitus

Koolituse tulemusena teadvustavad osalejad paremini oma rolli, tegevuse eesmärke ja vastutust coach’ina või coachiv’ate juhtidena. Koolitusel osalejad omandavad coaching’uks vajalikke teadmisi ning oskusi.

Peateemad koolitusel:

  • coaching’u olemus ja eesmärgid
  • mittedirektiivse arendamise alused
  • arengukokkulepete sõlmimine
  • arengu eesmärgistamine
  • peamised arendamistehnikad
  • coaching’u vestluste ülesehitus

Meetodid: koolitusel kasutame grupiarutelusid, demonstratsioone, interaktiivseid lühiloenguid + töötame infomaterjalidega, teeme rollimänge, videoharjutusi ning juhtumite arutelusid.

Koolitus kestab 16 akadeemilist tundi.
Grupi suurus 7-12 inimest.
Tellimiseks sisekoolitusena.