EASI KOOLITUSTOETUSED UUENESID

3. augustil alustas EAS mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud koolitusosakute taotluste vastuvõtmist. Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus tööalase täiendkoolituse ostmiseks, mille eesmärgiks on tõsta mikro- ja väikeettevõtete konkurentsivõimet läbi parema ligipääsu koolitusteenusele. Lisaks uuele toetusele alandati ettevõtete juhtide ja töötajate teadmiste ja oskuste arendamise toetuse minimaalsummat. Koolitusosaku abil saavad mikro- ja väikeettevõtted hankida koolitusteenust riiklikelt koolitusasutustelt ja koolitusfirmadelt (sh SELF II-lt), kes on kantud teenusepakkujate nimekirja. Täpsem info koolitusosakute kohta on valdatud EASi veebiküljel 

www.eas.ee/koolitusosak. Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 krooni toetusesaaja kohta ühe aasta jooksul.

Lisaks uuele, koolitusosakute toetusele, muutuvad ka teadmiste ja oskuste arendamise toetuse tingimused. Toetuse minimaalne summa langeb 25 000 kroonini.