EESTI KOOLITUSTURU UURING 2012 JA SELF

Pärnu Konverentsid viis 2012.aasta lõpus läbi Eesti koolitusturu uuringu, mille tulemusena

selgus, et rahuolu koolitusturuga tervikuna näitab võrreldes 2009.aasta samalaadse Saar Poll OÜ uuringuga langustendentsi.

SELFi teenuseid oli kasutanud 14% vastanutest ning rahulolu indeksiks oli kõrge 4.58 (5-pallisel skaalal).

Meie klientidest vastanud olid erinevatest valdkondadest aga kõige rohkem oli avaliku halduse ja riigikaitse (27.3%) ja finants ja kindlustustegevuse (27.3%) valdkondadest. 

83.3% olid suurtest organisatsioonidest ning 16.7 keskmise suurusega organisatsioonidest, kes kõik tegutsesid peamiselt Tallinnas. 

Top 3 kriteeriumit, mille alusel meie kliendid koolitust valivad on: 

Koolitaja asjatundlikkus, professionaalsus: 88.9%

Hind: 55.6%

Pikaajaline koostöö koolitajaga: 55.6%