ENDEL HANGO JA KARIN HANGO TÖÖTUBA KONVERENTSIL KOOLITUS 2013

„Tark tellija ehk kuidas teha nii, et (juhtimis)koolitaja ajaks õiget asja“, sellise pealkirjaga töötoa tegid 29. jaanuaril toimunud koolituskonverentsil Karin Hango ja Endel Hango.

Juhtimiskoolitus on väärtasi. Selle ostmine ja müümine eeldab tarkust, mida kogemuseta on peaaegu võimatu omandada. Püüdsime oma töötoaga suurendada tõenäosust, et tellija ja arendaja koostöös sünnib ettevõtet ideaali poole viiv tulemus.

Lihtne see pole, sest eesmärgipärast koostööd tuleb teha nii tellijaorganisatsiooni sees (osalejate, nende juhtide, ka tippjuhtidega) kui ka arendamisega seotud osapooltega (konsultandid, koolitajad, korraldajad). Hea tulemus on võimalik vaid siis kui koolitajaga ollakse sama aus kui perearstiga ja seda nii ambitsioonidest kui sümptomitest rääkides.

Veelgi keerulisemaks teeb olukorra see, et kõigi asjaosaliste ratsionaalsest tarkusest arendamise õnnestumiseks ei piisa. Inimeste ja arendamise kohta on viimastel aastakümnetel palju uut teada saadud, paraku ei osata või ei julgeta neid teadmisi pahatihti arvestada. Suhteliselt tüüpiline on see, et

–          koolituse tulemuslikkust mõjutavaid emotsionaalseid tegureid alahinnatakse ning alateadvust loodetakse mõistusele allutada – samas puutuvad juhid igapäevaselt kokku emotsionaalsete protsessidega, millel mõistlikku seletust pole ja mille eest nemad kindlasti põhivastutajad ei ole;

–          ei arvestata füsioloogiast teadaolevaga ning kasutatakse vaid teatud tüüpi mugavatena tunduvaid õpitegevusi – eriti siis, kui argielu on ebamugav ja muutusi tingiv;

–          sotsiomeetlilised, suhetega seotud tegurid jäetakse tähelepanuta, sest neid näib olevat lihtne tahtejõu või präänikuga kompenseerida;

–          ei arvestada muudatuste psühholoogiaga (teadmised mitmetähenduslikkuse talumise ja stressi kohta, murdepunkti mõiste jmt) ning loodetakse järsku läbimurret, kiiret edenemist.

Sõnastasime oma töötoas kaks ettekirjutust olukorra parandamiseks (ja avasime ka nende sisu)

  1. Koostöö, mis põhineb usaldusel ja avatusel
  2. Inimese ja õppimise (ehk arendamise) kohta teadaoleva arvestamine.