ENDEL HANGOST SAI SERTIFITSEERITUD SUPERVIISOR JA COACH

Endel Hango lõpetas Helsingi Psühhodraama Instituudi korraldatud superviisorite ja coach’ide arenguprogrammi. 

Programm keskendus tegevuslike meetodite rakendamisele nii individuaalsel kui grupiviisilisel arendamisel. Detsembrisessioonil kaitses SELFi konsultatsioonijuht edukalt oma lõputöö, mis keskendus, nagu enam kui aasta jooksul tehtud õppepraktika, coachimise ja superviseerimise rakendamisele erinevates idufirmades. “Aasta õpetas tublisti kannatlikkust ja järjepideva supervisiooni ise saamine tuletas meelde, et seda võiks küll peaaegu kõigile soovitada, aga eriti neile, kel tööalaselt olulised väljakutsed ees” nentis Endel lõputunnistust vastu võttes.