EUROOPA PSÜHHODRAAMA KONVERENTS

Selfikad Karin Hango, Vahur Murutar ja Endel Hango osalesid Euroopa
psühhodraama konverentsil.

XI PIFE (Psychodrama Institute for Europa)
konverents toimus 16.-18. septembril Krakowis.

Meid huvitas eelkõige see, kuidas on muutuvas Euroopas lood
psühhodraamaga ja suhtlemise alase koolituse-arendusega.
Huvitav oli. Kammertooni andvates ettekannetes ning järgnevates
töötubades tegeldi näiteks objektiivsusega ja subjektiivsusega
inimkooslustes (ehk sellega, mida meil on õppida Sophokleselt ja mida
Beckettilt) ning vahendajaks olemisega (ehk täpsemalt sellega, kuidas
vahendaja lisaks professionaalsete oskuste kasutamisele OLLA võiks).