JUHTIDE JA KONSULTANTIDE ARENGUPROGRAMMID UUES KUUES

SELF uuendas muutunud maailma vajadustest ning värsketest teadmistest lähtuvalt juhtide ja konsultantide arenguprogramme. Oleme sedalaadi programme (neid jooksvalt kohendades) juba läinud sajandist peale läbi viinud. Senisest suurem on uutes versioonides erinevate töökohal kasutatavate arendusmeetodite haaramine programmidesse, näidisjuhtumite kasutamine, samuti reflektsiooni ja analüüsi selgem eristamine. Sisuliselt on oluliselt rohkem tähelepanu pööratud näiteks tundetarkuse (EQ), arengutreeningu, enesejuhtimise ja enesemotiveerimise ning innovatsiooni ja muutumisimmuunsuse teemadele.

Äsja saime uutele programmidele ka koolitusload.