KÄISIME, NÄGIME JA TEGIME

Märtsi teisel poolel käisime Portugalis. Soojenduseks osalesime lausa kolmekesi Euroopa Psühhodraama Koolitusorganisatsioonide Liidu (FEPTO) konverentsil Lissabonis. Teemaks oli ajakohaselt “Rahutus, loovus, transformatsioon”. Koos umbes 200 treeneriga 22 riigist kuulasime muudatuste toetamise teemalisi loenguid ja ülevaateid ning uurisime töötubades muutumisega seotud teemasid.

Järgnes organisatsiooni 4-päevane aastakoosolek Obidoses, kus oli kohal 49 liikmesorganisatsiooni ning külalisena võimalik liituja SELFi loodud Sihtasutus Psühhodraama Instituut kahes isikus. Seekordse kohtumise teemaks oli “Psühhodraama treeneri põhikompetentsid: Erinevused ja sarnasused Euroopas”. Valisime üheskoos töögruppide poolt ette valmistatud materjalist 9 põhikompetentsi ja töötasime nad tegevuslikult ja situatsioonipõhiselt põhjalikult läbi. Näiteks leppisime pärast paljude näidete läbitöötamist kokku, et professionaalne arendaja teadvustab üheaegselt välismaailmas ja oma sisemuses toimuvat, märkab ja eristab sotsiaalset ja personaalset tasandit, suudab arendajana tegutseda olukorrale kohaselt, tunneb oma inimlikku külge ja tegeleb regulaarselt selle arendamisega. Kõigile leitud alakompetentsidele leidsime ka konkreetsed mõõdikud.

Obidose-päevadel saime aimu ka FEPTO töögruppides toimuvast ning panustame edaspidi rõõmuga nii uuringute kui treeningu töögruppides.