KÄIVITUB JÄRJEKORDNE KONSULTANTIDE ARENGUPROGRAMM (KAP)

2011. aastal viib SELF koostöös Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni ja EASiga läbi järjekordse KAPi. Programm algab 1. märtsil ning lõpeb 1. oktoobriks, millele järgnevad veel hindamised.

EKA juhatus ja kutsekomisjon kuulutavad välja kandideerimise 2011. aasta konsultantide arenguprogrammi (KAP).

Arenguprogramm on mõeldud selleks, et täiendada konsultantide teadmisi ja oskusi ning valmistada nad ette kutse taotlemiseks.

KAP läbiviimist finantseerib EAS ning on osalejatele tasuta.

Täpsema info kutse taotlemise kohta aastal 2011 leiate EKA kodulehelt

http://www.eka.ee/index.php?id=11327