KARIN HANGO ESINEB 31.01.12 ÄRIPÄEVA SEMINARIL “KUIDAS KUJUNDADA PÜHENDUMUST JA MOTIVATSIOONI”

Tänapäeval on töö tähendusrikkus, mõte töötajate jaoks enamasti väga oluline. Pühendumine ei teki momentaalselt ja eeldab selget arusaamist tööst ning sellega seotud väärtuste jagamist. Pühendumise ja motivatsiooni seisukohalt on võtmeküsimuseks tajutud õiglus töökohal.

Panustamine pühendunud töötajatele eeldab võimet vähemotiveeritusest vabaneda. Talendid kogunevad sinna ja andekus vallandub seal, kus talente juba ees on. Oluline on juhtimise kvaliteet – eelkõige liidrite tundetarkus ja võime välja selgitada töötajate sisemisi motivaatoreid. Sünergiline koostöö toetab pühendumist.