KOOLITAJATE-COACHIDE-SUPERVIISORITE KVALITEET

17.-19. aprillil kohtus Riias Nordic Board of Examiners, mis korraldab tegevuslikke meetodeid kasutavate ning sotsiomeetriat ja psühhodraamat õpetavate koolitajate eksamineerimist ja sertifitseerimist.

Sel aastal korraldasime lisaks aastakoosolekule õppejõudude kohtumise, millel selfikas Vahur Murutar koos Eduardo Verduga vedas organisatsiooni väärtuste ja visiooni sõnastamist. Osalejatele tundus, et kõige olulisem on arendamises tugineda avatusele, usaldusele ja vastutusele.

Avatud ruumi meetodit kasutades arutasime koos läbi hulga enda jaoks olulisi teemasid, mis puudutasid arendustegevuste kvaliteedi ja eetika tagamist muutuvas maailmas. Arutasime nn konserveerunud hoiakuid seoses koolitamise-arendamisega, mis ei pruugi vastata kaasaegsetele teadmistele inimeste arengu kohta. Edasiseks leppisime omavahel kokku, kuidas  õpetada arenduse turundamist, mida tähendab ROI arenduses, kuidas tegelda isiksuslikus või eetilises plaanis probleemsete arendaja-kandidaatidega.

Võimalused ja eeltingimused said oluliselt selgemaks.