KOOLITUS- JA KONSULTATSIOONIFIRMADE LIIDU ÜLDKOOSOLEK KINNITAS KVALITEEDI- JA EETIKANÕUDED

18. veebruaril Tallinnas toimunud Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu üldkoosolekul võeti vastu eetikakoodeks ning kinnitati minimaalsed kvaliteedinõuded.

Dokumentide vastuvõtmisega ühtlustati erinevate firmade poolt kasutusel olnud eetika- ja kvaliteetinõuded. Juhatuse liige Kaido Vestberg:  „See oli kauaoodatud samm, et olla senisest veelgi usaldusväärsem partner oma klientidele.  Me usume, et nende printsiipidega ühinevad ka teised antud valdkonnas tegutsevad ettevõtted“.

SELF on KFLi liige ning on aidanud dokumente koostada. Samuti oleme juba nende koostamise protsessi ajal üle vaadanud ning veelgi täiendanud oma kvaliteedijuhtimise protseduure. Ühine arusaam eetikapõhimõtetest ning kehtestatud minimaalsed kvaliteedinõuded aitavad kindlasti kaasa turu korrastamisele ning seeläbi tõstab ka kliendile osutatavate teenuste tõhusust.