LAHKUS SELFILE OLULINE JUHTIMISE UURIJA ABRAHAM ZALEZNIK

Novembri lõpul suri üks juhtimise uurijaid, kelle abil oleme endale paljud asjad selgemaks mõelnud.

Harvard Business Schooli professor Abraham Zaleznik otsis ja leidis nii teoorias kui praktikas seoseid organisatsioonide arendamise ja süvapsühholoogiliste teadmiste vahel. Näiteks aitas ta ühe esimesena näha irratsionaalsete faktorite osa äris ja kirjeldas (muuhulgas inspireerivate näidisjuhtumite vormis) seda, mille poolest liidrid juhtidest eristuvad.

Mõtleme ja arendame edasi…