MIS TEEB SELFIKAID KIRGLIKUKS?

Läinudnädalasel sisekoolitusel esitlesime kõik lühikese portreekoolituse vormis kaaslastele seda, mille arendamisele sel aastal eriti pühenduda soovime.

Endel on huvitatud motivatsiooniga tegelemisest muudatuste ajal, Vahur muudatusi toetavast juhtimisest ja tööst organisatsioonide muutumisimmuunsusega, Agne kaugtööst ja hajameeskondadest, Kadri juhi isiksuse mõjust juhtimisele, Liis kolmnurkadest kui põhitegevust takistavatest moodustistest meeskondades, Karin grupilistest innovatsiooni toetamise meetoditest. Katrini südameasjaks on organisatsioonide arenguvajaduste kirjeldamise vahendid.