NORDIC BOARD ÜHTLUSTAB JA KIRJELDAB STANDARDEID

Nordic Board of Examiners in Psychodrama,  Sociomerty and Group Psychotherapy kohtus sel kevadel (4.-6.aprillil) Stockholmis laiendatud koosseisus.

Nordic Board on organisatsioon, mis eksamineerijana tagab Põhja- ja Baltimaade psühhodraama ja sotsiomeetria taustaga koolitajate ning psühhoterapeutide taset. Üks kaheksast liikmesorganisatsioonist on ka SELF II loodud SA Psühhodraama Instituut.

Seekord peeti enne aastakoosolekut kaks päeva nõu teemadel, mis liikmeid juba vähemalt kolmandat aastat on mõtelema,  arutlema ja tegutsema pannud: mida kõike meie standardite järgi ette valmistatud ja eksamineeritud treenerid, koolitajad, konsultandid, superviisorid, psühhoterapeudid tegelikult oskavad teha? Mida nad tingimata teavad ja mis neid lisaks teadmistele ja oskustele iseloomustab? Kuidas väljaõppestandardeid veel ühtlustada ja õpetatavaid kompetentse kirjeldada, et see ka tellijatele selge oleks?

Eesmärgid said püstitatud ning tubli samm nende täitmise suunas astutud.