ÕPPETUNNID VÕRGUSTIKUST

Selleks kevadeks on tegevuslike arendusmeetodite ja sotsiomeetria kasutajate rahvusvaheliste organisatsioonide konverentsid ja aastakoosolekud läbi. Käisime Nordic Boardis Oslos, FEPTOs Marathonis ja PiFE-s Berliinis. 

Huvitav ja arendav oli, saime paremini aru,

  • kuidas müüdid ja lood aitavad üldinimlike teemadega tegelda;
  • kui tähtis on arvestav ja sõbralik olek suurte muudatuste juhtimisel (millega kaasneb suur vastuseis);
  • kui oluline on „saladuste“ uurimine;
  • kuidas piinlike alasooritustega seotud teemade ignoreerimine viib intriigideni ja kuidas väike ning „tihe“ organisatsioon, kus avatult suheldakse, annab arengueeliseid;
  • kuidas kujundada suhteid ja võrgustuda, õppida ka eestlastena märku andma sellest, mida head on meil pakkuda.