SA PSÜHHODRAAMA INSTITUUT VÕETI VASTU FEPTO LIIKMEKS

Mai alguses osalesime Bonnis FEPTO konverentsil „Fame and Shame“, kus uuriti murdeliste ajaloosündmuste transgeneratsioonilist mõju ehk seda, kuidas traumad põlvkondi mööda edasi kanduvad.

Sõdade ja katastroofidega seostuvad alati rääkimata lood ja need jäävad järeltulijaid mõjutama. Konverents oli eksperimentaalne, töötubadel polnud pealkirju ja sisu lõid suuresti osalejad ise.

Konverentsile järgnes 4-päevane aastakoosolek „Who shall survive?“, mille tipphetkeks oli meie jaoks SELFi asutatud Sihtasutuse Psühhodraama Intituut vastuvõtmine. Selle eelnes aastapikkune vastastikune tutvumine, mis lõppes meie presentatsiooniga Agoraal. Tegemist on väärika ja väga elusa treeningorganisatsioonide ühendusega, seda tõestas aastakoosoleku viimane päev, mil tegevuslike meetodite abil edukalt lahendati uue juhatuse tööjaotusega seotud konflikti. Meie instituut on neljakümne viies treeningorganisatsioon FEPTOs.

Aastakoosoleku raames juhtis Vahur Murutar töögruppi, mis tegeles psühhodraama meetodite propageerimisega juhtide, HR inimeste ja poliitikute hulgas. Eesmärgiks oli  algatada selleteemalisi arendusprojekte. Karin Hango osales organisatsioonide arendamise töögrupis ja Endel Hango juhtis väljaõppe arendamise töögruppi.