SELF II RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ PSÜHHODRAAMA JA SOTSIOMEETRIA VALDKONNAS ON PÄÄDINUD INSTITUUDI LOOMISEGA

Psühhodraama Instituut on järglaseks aastaid tegutsenud rahvusvahelisele koostöövõrgustikule (Psychodrama Co-operation), mis ühendab Eesti, Rootsi, Saksamaa ja Šveitsi psühhodraamaspetsialiste. Instituuti juhib SELFi loovjuht Karin Hango.

Uut instituuti tunnustab ka Põhjamaades ja Baltikumis psühhodramaatikute väljaõppe kvaliteeti tagav ja kontrolliv Nordic Board. Sisuliselt on ühised väljaõppe ja eksamineerimise standardid garantiiks, et tunnustuse saanud psühhodramaatikud-arendajad tunnevad arendamise psühholoogiat ja oskavad kasutada praktilisi tegevuslikke arendusmeetodeid.

Meie jaoks on oluline ka see, et saame senisest rohkem koostööd teha nendega, keda peame maailma parimateks arendajateks.