SELF ON UPSTEEM.COM KOOSTÖÖPARTNER

Koolitus- ja konsultatsioonifirma SELF II aitab rakendada Upsteem.com süsteemi ning annab soovitusi hindamissüsteemi väljatöötamiseks. SELF II pakub juhtide konsultatsiooni ja töötajate koolitamist hindamissüsteemi kiireks ja tulemuslikuks kasutuselevõtmiseks.

http://upsteem.com/