SELF SAI JÄLLE 20!

Seekord tähistasime oma sünnipäeva töötoaga meid viimasel ajal enam huvitaval teemal: mis toimub inimeste ja gruppidega muudatuste käigus, üleminekul ühest olukorrast teise.

Uurisime seda koos lähemate klientide ja koostööpartneritega SELFi sõbra ja superviisori  Inara Erdmanise juhtimisel tegevuslike sotsiodraama meetodite abil.

Kogesime taas, et väljakutseid meil muudatuste konsultantidena jätkub.