UUENDASIME OSKUSTEAVET

Poole  aasta jooksul oleme oluliselt uuendanud oma käsitlust suhete kujundamisest tulemusliku suhtlemise alusena.

Aastakümneid oleme õpetanud ümberlülitumise tähtsust ja silmsidel põhineva kontakti olulisust, paraku on selline lähenemine elule mitmes mõttes jalgu jäänud. 

Esmalt tõestavad viimaste kümnendite uuringud veenvalt sünnipäraste eelduste ja lapseeas kujunenud kalduvuste mõju kontaktivalmidusele, suhete kujundamisele, usalduse tekitamisele. Neid ignoreerida oleks rumal.

Teisalt on nö elu ise arenenud sel moel, et see nõuab uutlaadi lähenemist usaldusele ja inimsuhetele (majanduslikud ja poliitilised kriisid, virtuaalsete võrgustike lai levik jpm).

Kuhu me lugemise, uurimise ja arutamise tulemusena oleme välja jõudnud, saab teada ja kogeda sügisestel koolitustel ja konsultatsioonidel. Õige lühidalt öeldes: oleme kirjeldanud inimestevaheliste kohtumiste astmed ja võimalused / valikud igal neist.