VEEBRUARIS HAKKAB PSÜHHODRAAMA 1-AASTANE KURSUS

2011 toimub SELFi Erakoolis aastane psühhodraama väljaõppekursus, mille eesmärgiks on inimeste isiksusliku kasvu soodustamine ning psühhodraama alase baasväljaõppe andmine eelkõige koolitajatele, konsultantidele ja arendajatele.

Kursuse tulemusena saavad osalejad isikliku psühhodraamakogemuse nii oma juhtumitega tegelemisest kui kaaslaste töödes osalemisest. Nad omandavad psühhodraama teooria ja praktika põhielemendid.