Meeskonna juhtimine

Praktiline kursus videotagasisidega

Kursuse kestus: 2+1 päeva (või 2 päeva SELFi juhtimiskoolituse osana)

Tsükli läbimise oodatavaks tulemuseks on osalejate kui "meeskonnamängijate" enesetundmise süvenemine ja koostööalase kompetentsuse suurenemine. Juhid oskavad eristada meeskonna erinevaid arengufaase ja toime tulla vastupanuga meeskonnas. Nad teavad, kuidas meeskondi arendada, juhtida ja nende tööd efektiivistada.


Teemad:

Juhi roll meeskonna juhtimisel ja selle tõhususe arendamisel

 • Meeskonna mõiste. Meeskonnasisese ja meeskondadevahelise koostöö vajalikkus ning näidustused
 • Koostöö kujunemise eeldused ja protsess
 • Efektiivse meeskonna tunnused. Grupi EQ
 • Koostöökompetents ja meeskonna juhtimise kompetents 

Meeskondade arengu üldpõhimõtted

Rollid meeskonnas

 • Juhi rollid meeskonnas
 • Olulised ja vajalikud psühholoogilised rollid meeskonnas
 • Meeskonnatööd takistavad rollid

Meeskonnatöö juhtimise oskused ja meetodid

 • Meeskonna käivitamine
 • Meeskonna arengu soodustamine
 • Ebaproduktiivsete käitumisviisidega toimetulek
 • Ebaeduka meeskonna ümberkujundamine
 • Talendijuhtimise alused

 NB! Tellija soovil oleme korraldanud ja korraldame ka meeskonnatreeninguid ja nõupidamiskoolitusi.


Tellimiseks sisekoolitusena.