Meie peamised koolitusvaldkonnad on:

  • juhtimiskoolitused
  • meeskonna- ja koostöötreeningud
  • nõustava müügi ja klienditeeninduse koolitused
  • esinemisoskuste koolitus
  • enesejuhtimiskoolitused (sh loovus, proaktiivsus, aja- ja stressijuhtimine)
  • koolitajakoolitus
  • mõjutamisoskuste treeningud
  • läbirääkimiskoolitus
  • nõustamiskoolitus
  • töötajate arendamise koolitused (sh juhendamine, mentorlus, arenguvestlused, supervisioon, kovisioon)
 
SELF II koolitused on praktilised, kursuse läbiviimisel kasutatakse peamisi efektiivsemaid täiskasvanute koolituses levinud meetodeid (sh videotagasisidega harjutused). Lisaks pakume koostöös Tartu Spontaansusteatriga ka näitlejatega koolitusi.
 
Organisatsioonidele pakume võimalust tellida koolitusi lähtuvalt täpsustatud vajadusest kokkuleppelistel aegadel, kohtades ning mahus. Omame kogemust pikaajaliste koolitus- ja arendusprojektidega erinevates organisatsioonides.

Avatud kursustele võivad tulla kõik, kel huvi ennast täiendada lühikursustel, mille teemad, toimumise aeg ja koht on eelnevalt paika pandud.